ToolVn.Ga
Zip wap online
Hãy nhập link 1 pages mà bạn muốn zip tất cả các file trên pages đó lại rồi tải xuống 1 cách nhanh gọn mà không phải tốn thời gian tải từng file về. Chú ý: file nào trong pages lớn hơn 200kb sẽ bị xoá và không đc zip lại
Nếu khi zip xong không thể thấy file zip của bạn đâu, hãy vào đây để tìm file zip của bạn, nó có tên dạng domain mà bạn vừa zip.
Hãy zip pages nào có ít file và size nhỏ để hiệu quả nhất
Nhập link pages muốn zip:

,
ToolVn © 2018