ToolVn.Ga
Zip wap online
Chú ý: file nào trong pages lớn hơn 200kb sẽ bị xoá và không đc zip lại
Nếu khi zip xong không thể thấy file zip của bạn đâu, hãy vào đây để tìm file zip của bạn, nó có tên dạng domain mà bạn vừa zip.
Nhập link pages muốn zip:

ToolVn © 2018